DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÁN MỸ

   Bộ dụng cụ (8)
   Linh kiện dụng cụ (5)
   Bình phun (1)
   Bình phun (3)
   Máy cắt (2)

   Thông tin

   Ngày tham gia:(3/16/2004)
   Tổng truy cập:(128,982)
   Sản phẩm: (19)
   Chào Bán: (0)
   Tìm mua: (0)
   Khuyến mại: (0)
   Tuyển dụng: (0)
   Mời thầu: (0)Máy phun thuốc trừ sâu KYOLI SHP-706AC
Tổng lượt truy cập: 8661 - Cập nhật: 3/9/2010 9:12:00 AM
Giá bán:
Kích thước bao bì (d*r*c): 0*0*0 mm
Trọng lượng: 0 kg

Doanh nghiệp tư nhân Quán Mỹ

  • Đại diện doanh nghiệp: Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Chủ DN
  • Địa chỉ e-mail: quanmyhn@yahoo.com
  • Địa chỉ: SN 14 - Đại Từ - Đại Kim - Quận Hoàng Mai -  Hà Nội - Vietnam
  • Số điện thoại: 0913235628
  • Số Fax: NA
Gửi cho bạn bè | Báo tin xấu

Lê Tuyết Nhung - Chủ doanh nghiệp

DĐ: 0913.235.628

 

1. §é bÒn cao- ¸p lùc m¹nh- dÔ sö dông

M¸y phun thuèc SHP-706AC ®ư­îc nhËp khÈu nguyªn chiÕc  ®éng c¬ cña NhËt. M¸y cã cÊu h×nh gän nhÑ, cÊu tróc ch¾c ch¾n ho¹t ®éng víi c«ng suÊt cao. §éng c¬ næ ªm nhÑ. DÔ sö dông.

 

2. Th«ng sè kü thuËt

KiÓu m¸y

2th×

Model: SHP-706AC

20 lÝt

§­êng kÝnh x Hµnh tr×nh piton

16-18mm

C«ng suÊt

1,1-1,4 HP

HÖ thèng lµm m¸t

B»ng giã cư­ìng bøc

TØ lÖ x¨ng pha nhít

25:1

HÖ thèng khëi ®éng

B»ng tay

Dung tÝch b×nh ®ùng nhiªn liÖu

0,85 lÝt

Dung tÝch xilanh

22.8cc

Tèc ®é phun

7,2-8lÝt/phót

¸p lùc phun

15-35Kg/cm2

Träng l­ưîng kh«

9,5kg

Sản phẩm - Dịch vụ
Các sản phẩm 1 - 19 .Trong tổng số: 19 Trang tiếp: 1
Béc phun nhọn-Đài Loan

 
Béc phun thuốc muỗi

 

Béc phun 5 lỗ INOX- Đài Loan

 
Béc 7 lỗ inox-Đài Loan

 

Máy phun thuốc sâu MITSHUBISHI F-708

 
Bình phun thuốc sâu Quán Mỹ

 

Súng phun sơnTOKYO

 
Béc phun sương -Đài Loan

 

Máy phun thuốc trừ sâu KYOLI SHP-706AC

 
Máy cắt cỏ KIOLY

 

Máy cắt cỏ HonDa ThaiLand

 
Máy phun thuốc trừ sâu Honda LS-968HB

 

Máy phun thuốc trừ sâu Vòi voi ( Phun ống

 
Máy phun thuốc sâu Honda LS-968

 

Máy phun thuốc trừ sâu YAMOTO LS-937/ LS-927

 
Máy phun thuốc trừ sâu F-768

 

Đầu phun áp lực động cơ điện LS-906

 
SB 960

 

D9

 
Trang tiếp: 1
Trang chủ | EMail | Đăng nhập | Đăng ký mới | Chính sách bảo mật | Quy chế hoạt động | Quảng cáo Phản hồi | Trợ giúp
Business Licensed Registration Number: 0101138702 - Date: 02/05/2001 – Place: HaNoi Department of Planning and Investment

© 2003-2019 |