DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUÁN MỸ

   Bộ dụng cụ (8)
   Linh kiện dụng cụ (5)
   Bình phun (1)
   Bình phun (3)
   Máy cắt (2)

   Thông tin

   Ngày tham gia:(3/16/2004)
   Tổng truy cập:(138,352)
   Sản phẩm: (19)
   Chào Bán: (0)
   Tìm mua: (0)
   Khuyến mại: (0)
   Tuyển dụng: (0)
   Mời thầu: (0)Máy phun thuốc sâu MITSHUBISHI F-708
Tổng lượt truy cập: 14562 - Cập nhật: 3/9/2010 9:10:00 AM
Giá bán:
Kích thước bao bì (d*r*c): 400*300*700 mm
Trọng lượng: 9 kg

Doanh nghiệp tư nhân Quán Mỹ

  • Đại diện doanh nghiệp: Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Chủ DN
  • Địa chỉ e-mail: quanmyhn@yahoo.com
  • Địa chỉ: SN 14 - Đại Từ - Đại Kim - Quận Hoàng Mai -  Hà Nội - Vietnam
  • Số điện thoại: 0913235628
  • Số Fax: NA
Gửi cho bạn bè | Báo tin xấu

 

Lê Tuyết Nhung - Chủ doanh nghiệp

DĐ: 0913.235.628

 

M¸y phun thuèc s©u Mishubishi F-708/ F-768

1. §é bÒn cao- ¸p lùc m¹nh- dÔ sö dông

M¸y phun thuèc F-708/F-768 ®­ưîc nhËp khÈu nguyªn chiÕc cña NhËt. M¸y cã cÊu h×nh gän nhÑ, cÊu tróc ch¾c ch¾n ho¹t ®éng víi c«ng suÊt cao. §éng c¬ næ ªm nhÑ.

2. Th«ng sè kü thuËt

KiÓu m¸y

2th×, 2 xilanh

Model:  F-708

20 lÝt

Model: F-768

25 lÝt

Nơi sản xuất

NhËt

§­êng kÝnh x Hµnh tr×nh piton

16-18mm

C«ng suÊt

0.9-1,4 HP

HÖ thèng lµm m¸t

B»ng giã c­ìng bøc

TØ lÖ x¨ng pha nhít

25:1

HÖ thèng khëi ®éng

B»ng tay

Dung tÝch b×nh ®ùng nhiªn liÖu

0,9 lÝt

Dung tÝch xilanh

25.6cc

Tèc ®é phun

4,8-8l/phót

¸p lùc phun

30-40Kg/cm2

Träng lư­îng kh«

9kg

 

Sản phẩm - Dịch vụ
Các sản phẩm 1 - 19 .Trong tổng số: 19 Trang tiếp: 1
Béc phun nhọn-Đài Loan

 
Béc phun thuốc muỗi

 

Béc phun 5 lỗ INOX- Đài Loan

 
Béc 7 lỗ inox-Đài Loan

 

Máy phun thuốc sâu MITSHUBISHI F-708

 
Bình phun thuốc sâu Quán Mỹ

 

Súng phun sơnTOKYO

 
Béc phun sương -Đài Loan

 

Máy phun thuốc trừ sâu KYOLI SHP-706AC

 
Máy cắt cỏ KIOLY

 

Máy cắt cỏ HonDa ThaiLand

 
Máy phun thuốc trừ sâu Honda LS-968HB

 

Máy phun thuốc trừ sâu Vòi voi ( Phun ống

 
Máy phun thuốc sâu Honda LS-968

 

Máy phun thuốc trừ sâu YAMOTO LS-937/ LS-927

 
Máy phun thuốc trừ sâu F-768

 

Đầu phun áp lực động cơ điện LS-906

 
SB 960

 

D9

 
Trang tiếp: 1
Trang chủ | EMail | Đăng nhập | Đăng ký mới | Chính sách bảo mật | Quy chế hoạt động | Quảng cáo Phản hồi | Trợ giúp
Business Licensed Registration Number: 0101138702 - Date: 02/05/2001 – Place: HaNoi Department of Planning and Investment

© 2003-2018 |