CÔNG TY CỔ PHẦN VGHAU

   Mối nối đường ống (48)
   Ống nhựa (2)

   Thông tin

   Ngày tham gia:(1/13/2014)
   Tổng truy cập:(184,482)
   Sản phẩm: (50)
   Chào Bán: (49)
   Tìm mua: (0)
   Khuyến mại: (0)
   Tuyển dụng: (0)
   Mời thầu: (0)Sản phẩm - Dịch vụ
Các sản phẩm 1 - 20 .Trong tổng số: 50 Trang tiếp: 1 2 3
Cút HDPE D110, Cút HDPE D125, Cút HDPE D140, Cút HDPE D160, Cút HDPE D180

 
Cút HDPE D200, Cút HDPE D225, Cút HDPE D250, Cút HDPE D280, Cút HDPE D315

 

Cút HDPE D355, Cút HDPE D400, Cút HDPE D450, Cút HDPE D500, Cút HDPE D560

 
Chếch HDPE D90, Chếch HDPE D110, Chếch HDPE D125, Chếch HDPE D140

 

Chếch HDPE D140, Chếch HDPE D160, Chếch HDPE D180, Chếch HDPE D200

 
Chếch HDPE D225, Chếch HDPE D250, Chếch HDPE D280, Chếch HDPE D315

 

Chếch HDPE D355, Chếch HDPE D400, Chếch HDPE D450, Chếch HDPE D500

 
Tê HDPE D63, Tê HDPE D75, Tê HDPE D90, Tê HDPE D110, Tê HDPE D125

 

Tê HDPE D140, Tê HDPE D160, Tê HDPE D180, Tê HDPE D200, Tê HDPE D225

 
Tê HDPE D250, Tê HDPE D280, Tê HDPE D315, Tê HDPE D355, Tê HDPE D400

 

Tê HDPE D450, Tê HDPE D500, Tê HDPE D560, Tê HDPE D630, Tê HDPE D710

 
Bích HDPE D50, Bích HDPE D63, Bích HDPE D75, Bích HDPE D90, Bích HDPE D110

 

Bích HDPE D125, Bích HDPE D140, Bích HDPE D160, Bích HDPE D180, Bích HDPE D200

 
Bích HDPE D225, Bích HDPE D250, Bích HDPE D280, Bích HDPE D315, Bích HDPE D355

 

Bích HDPE D400, Bích HDPE D450, Bích HDPE D500, Bích HDPE D560, Bích HDPE D630

 
Côn thu HDPE D90, Côn thu HDPE D110, Côn thu HDPE D125, Côn thu HDPE D140

 

Côn thu HDPE D160, Côn thu HDPE D180, Côn thu HDPE D200, Côn thu HDPE D225

 
Côn thu HDPE D250, Côn thu HDPE D280, Côn thu HDPE D315, Côn thu HDPE D400

 

Cút UPVC D400, Cút UPVC D355, Cút UPVC D315, Cút UPVC D280, Cút UPVC D250

 
Cút UPVC D225, Cút UPVC D200, Cút UPVC D180, Chếch UPVCD225, Chếch UPVC D200

 

Trang tiếp: 1 2 3
Trang chủ | EMail | Đăng nhập | Đăng ký mới | Chính sách bảo mật | Quy chế hoạt động | Quảng cáo Phản hồi | Trợ giúp
Business Licensed Registration Number: 0101138702 - Date: 02/05/2001 – Place: HaNoi Department of Planning and Investment

© 2003-2022 |