CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ Ý VIỆT

   Rượu (12)

   Thông tin

   Ngày tham gia:(7/1/2010)
   Tổng truy cập:(144,198)
   Sản phẩm: (12)
   Chào Bán: (12)
   Tìm mua: (0)
   Khuyến mại: (0)
   Tuyển dụng: (0)
   Mời thầu: (0)
My status


Sản phẩm - Dịch vụ
Các sản phẩm 1 - 12 .Trong tổng số: 12 Trang tiếp: 1
Mẫu IV-01: TINDARY ROSSO 1999 - 14,50%
386.000  VND/Chai
 
Mẫu IV-03: DUCA DI POGGIOREALE MELOT 1999 - 14,50%
468.000  VND/Chai
 

Mẫu IV-04: DUCA DI POGGIOREALE CABERNET SAUVIGNON 2004 - 14,50%
358.000  VND/Chai
 
Mẫu IV-07: MAGNA TERRA NERO DAVOLA 2005 - 14,50%
338.000  VND/Chai
 

Mẫu IV-09: DUCA DI POGGIOREALE MERLOT 2005 14,50%
338.000  VND/Chai
 
Mẫu IV-11: SICANIA CABERNET SAUVIGNON 2004 - 14,50%
258.000  VND/Chai
 

Mẫu IV-14: ONTI DI MODICA NERO DAVOLA 2006 - 14%
198.000  VND/Chai
 
Mẫu IV-15: DUCA DI POGGIOREALE ROSSO 2005 - 13%
198.000  VND/Chai
 

Mẫu IV-18: DUCA DI POGGIOREALE CHARDONNAY 2005 (Vang Trắng) - 13,50%
345.000  VND/Chai
 
Mẫu IV-19: DUCA DI POGGIOREALE MELOT - 1500ML - 1999 - 14,50%
1.000.000  VND/Chai
 

Mẫu IV-20: DUCA DI POGGIOREALE CABERNET - 1500ML - 2004 - 14,50%
950.000  VND/Chai
 
Mẫu IV-24: CONTELERDI DOLCE NOVITÀ 2008 - 11,00% ( Rượu vang ngọt)
220.000  VND/Chai
 

Trang tiếp: 1
Trang chủ | EMail | Đăng nhập | Đăng ký mới | Chính sách bảo mật | Quy chế hoạt động | Quảng cáo Phản hồi | Trợ giúp
Business Licensed Registration Number: 0101138702 - Date: 02/05/2001 – Place: HaNoi Department of Planning and Investment

© 2003-2022 |