CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CAO NGUYÊN XANH

   Các sản phẩm môi trường khác (8)

   Thông tin

   Ngày tham gia:(10/7/2011)
   Tổng truy cập:(152,114)
   Sản phẩm: (8)
   Chào Bán: (8)
   Tìm mua: (0)
   Khuyến mại: (2)
   Tuyển dụng: (7)
   Mời thầu: (0)
My status


Sản phẩm - Dịch vụ
Các sản phẩm 1 - 8 .Trong tổng số: 8 Trang tiếp: 1
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
30.000.000  VND/hd
 
Lập Cam kết đạt tiêu chuẩn bảo vệ môi trường
15.000.000  VND/hd
 

Lập Đề án bảo vệ môi trường
11.000.000  VND/hd
 
Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ
5.200.000  VND/hd
 

Lập hồ sơ Xả nước thải vào nguồn nước tiếp nhận
10.000.000  VND/hd
 
Giấy phép khai thác nước dưới đất
12.000.000  VND/hd
 

Đăng ký Sổ chủ nguồn thải Chất thải nguy hại
4.800.000  VND/hd
 
Hồ sơ vệ sinh an toàn lao động
5.200.000  VND/hd
 

Trang tiếp: 1
Trang chủ | EMail | Đăng nhập | Đăng ký mới | Chính sách bảo mật | Quy chế hoạt động | Quảng cáo Phản hồi | Trợ giúp
Business Licensed Registration Number: 0101138702 - Date: 02/05/2001 – Place: HaNoi Department of Planning and Investment

© 2003-2022 |