CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ HÀ GIANG PHƯỚC TƯỜNG

   Cơ khí-Chế tạo (1)

   Thông tin

   Ngày tham gia:(12/1/2017)
   Tổng truy cập:(9,931)
   Sản phẩm: (1)
   Chào Bán: (3)
   Tìm mua: (0)
   Khuyến mại: (0)
   Tuyển dụng: (1)
   Mời thầu: (0)Danh mục Tuyển dụng
Các sản phẩm 1 - 1 .Trong tổng số: 1 Trang tiếp: 1
KỸ SƯ KẾT CẤU THÉP (02)
Đà Nẵng

Trang tiếp: 1
Trang chủ | EMail | Đăng nhập | Đăng ký mới | Chính sách bảo mật | Quy chế hoạt động | Quảng cáo Phản hồi | Trợ giúp
Business Licensed Registration Number: 0101138702 - Date: 02/05/2001 – Place: HaNoi Department of Planning and Investment

© 2003-2019 |