Welcome to VNet
         Giới thiệu
         Dịch vụ
         Trợ giúp
         Chính sách bảo mật
         Điều khoản sử dụng
         Hoạt động của VNet
         Tuyển dụng
         Quy chế hoạt động
         Cơ chế giải quyết tranh chấp
         Hỏi đáp

Quản lý những tin đã đăng

Trong phần quản trị gian hàng, bạn có thể kiểm soát:

- Danh mục toàn bộ các thông tin đã đăng (VD: Cần kiểm tra các sản phẩm đã đăng, click vào "Toàn bộ sản phẩm")

- Xóa các tin đã đăng

        + Click vào ô trống bên cạnh sản phẩm cần xóa

        + Click nút "Xóa"

- Cập nhật thông tin đã đăng nhằm tạo tính mới cho thông tin

        + Click vào mã số hoặc Tiêu đề tin

        + Thay đổi nội dung Thông tin (nếu cần)

        + Click vào "Thay ảnh" để thay ảnh hiển thị của thông tin (nếu cần)

        + Click "Cập nhật" để hoàn thành việc cập nhật thông tin

- Lựa chọn sản phẩm đưa vào Quảng cáo tại "Hot". Nếu trong Tài khoản quảng cáo có số dư >0đ, sản phẩm được lựa chọn sẽ hiển thị tại chuyên mục "Hot" tương ứng.

Chính sách bảo mật | Quy chế hoạt động | Quảng cáo Phản hồi | Trợ giúp

© 2003-2021 |