Welcome to VNet
         Giới thiệu
         Dịch vụ
         Trợ giúp
         Chính sách bảo mật
         Điều khoản sử dụng
         Hoạt động của VNet
         Tuyển dụng
         Quy chế hoạt động
         Cơ chế giải quyết tranh chấp
         Hỏi đáp

Điều khoản sử dụng

Điều khoản tham gia VNet E-Market (http://www.vnet.vn)

1. Điều khoản chung

1.1. Người sử dụng đăng ký làm thành viên của VNet eMarket phải chấp nhận tất cả các điều khoản đề ra trong “Điều khoản tham gia VNet eMarket” của VNet.

1.2. Điều khoản có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. VNet có quyền sửa đổi Điều khoản này mà không cần phải báo trước. Những thay đổi của Điều khoản sẽ được thông báo trên website của VNet. Những thay đổi đó sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi đươc công bố. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ của VNet của thành viên ám chỉ rằng thành viên đó đã chấp nhận Điều khoản mới.

2. Chính sách dịch vụ

2.1. VNet sẽ cung cấp cho thành viên tên truy cập và mật khẩu để vào gian hàng của mình. Thành viên có quyền đổi mật khẩu vì lý do bảo mật. Thành viên tự chịu trách nhiệm về việc giữ gìn mật khẩu và các hậu quả do việc tiết lộ mật khẩu. Thành viên chịu trách nhiệm báo cho VNet biết nếu nghi ngờ mật khẩu bị lộ, hoặc mất. VNet cam kết sẽ phối hợp với thành viên để giải quyết vấn đề trong thời gian sớm nhất.

2.2 VNet sẽ cung cấp cho thành viên một tài khoản email dạng tendoanhnghiep@vnet.com.vn. Tài khoản này có dung lượng và chức năng giới hạn. Thành viên tự chịu trách nhiệm về việc quản lý và sử dụng tài khoản email này.

2.3 Thành viên chỉ được sử dụng dịch vụ của VNet eMarket cho mục đích kinh doanh, mua bán chứ không được dùng cho các mục đích khác như đầu cơ, lũng đoạn thị trường, tạo các đơn hàng giả, hoạc các mục đích tương tự.

2.4 Thành viên phải tự chịu trách nhiệm khi gây ra các hậu quả do các hành động trái pháp luật như giả mạo, giả danh, đe dọa, lừa đảo, đưa thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại cho hệ thống, sử dụng vius máy tính, truy cập hệ thống trái phép, sử dụng và lưu trữ thông tin trái phép.

3. Trách nhiệm của thành viên

3.1 Thành viên cam kết tất cả các thông tin cung cấp cho VNet và các thông tin được đăng trên gian hàng của thành viên là chính xác, được cập nhật và hoàn chỉnh.

3.2 Nếu một thành viên cung cấp thông tin không đúng sự thật, không chính xác, không cập nhật hoặc không hoàn chỉnh, VNet có quyền loại bỏ những thông tin đó, tạm dừng hoặc hủy bỏ tư cách thành viên và quyền sử dụng dịch vụ của VNet eMarket.

3.3 Thành viên phải tự chịu trách nhiệm về nội dung của thông tin do mình cung cấp và chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung đó, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau: nhận xét, video, hình ảnh, văn bản hoặc âm thanh. Tuy nhiên, VNet có quyền loại bỏ những thông tin hoặc tài liệu vi phạm pháp luật, vi phạm Điều khoản hoạt động của VNet eMarket hoặc không phù hợp.

4. Chi phí các loại

4.1 Tất cả các chi phí đều được công bố trên website của VNet. Tất cả các chi phí đều phải được trả trước. Tất cả các khoản thanh toán đều không được hoàn lại trừ khi có thỏa thuận riêng giữa VNet và thành viên.

4.2 VNet có quyền sửa đổi chính sách giá dịch vụ và điều kiện thanh toán bất kỳ lúc nào, miễn là phải thông báo trước cho thành viên tối thiểu ba mươi (30) ngày.

5. Hủy bỏ tư cách thành viên

5.1 VNet có quyền hủy bỏ tư cách thành viên hoặc quyền sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ của thành viên bất kỳ lúc nào nếu có sự vi phạm của thành viên đối với bản Điều khoản này.

5.2 VNet có quyền ngừng cung cấp dịch vụ cho thành viên thường nếu tài khoản của thành viên chưa được kích hoạt hoặc nếu thành viên không cập nhật hàng hóa trong 3 tháng liên tiếp. Trong trường hợp này, thành viên phải liên lạc với VNet để được tái kích hoạt tài khoản.

5.3 VNet có quyền tạm ngưng hoặc hủy tư cách thành viên nếu thành viên liên quan đến các hành động lừa đảo sử dụng website và các dịch vụ của VNet

6. Luật điều chỉnh

6.1. Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa VNet và các thành viên. Điều khoản này có thể được điều chỉnh bởi các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam.
6.2. Toàn bộ thành viên tham gia giao dịch trên VNet E-Market hoạt động theo Luật Giao dịch Điện tử và các văn bản Pháp luật khác có liên quan.

Chính sách bảo mật | Quy chế hoạt động | Quảng cáo Phản hồi | Trợ giúp

© 2003-2021 |