Welcome to VNet
         Giới thiệu
         Dịch vụ
         Trợ giúp
         Chính sách bảo mật
         Điều khoản sử dụng
         Hoạt động của VNet
         Tuyển dụng
         Quy chế hoạt động
         Cơ chế giải quyết tranh chấp
         Hỏi đáp

Cơ chế giải quyết tranh chấp trên website

 Quy trình

Khi có tranh chấp, thành viên của sàn giao dịch Vnet có thể gửi đơn khiếu nại tới Ban quản trị Sàn. Ban quản trị Sàn sẽ tiếp nhận và xử lý một cách nhanh chóng nhất.
Địa chỉ nhận khiếu nại: Số 26 BT1 Khu biệt thự Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: 04.62970820

• Cơ chế giải quyết

Cơ sở pháp lý: Dựa trên pháp luật hiện hành, quy chế hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử VNet và trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng (nếu có)
Nguyên tắc: Mọi tranh chấp phát sinh được giải quyết dựa trên nguyên tắc quan trọng là quyền tự định đoạt của các bên.
Phương thức: Mọi tranh chấp phát sinh giữa Ban quản trị Sàn giao dịch vnet.vn và các thành viên hoặc giữa các thành viên được bàn bạc, giải quyết chủ yếu bằng phương pháp thỏa thuận, thương lượng trên tinh thần hợp tác.
Trong trường hợp không thương lượng được, việc giải quyết tranh chấp có thể được thực hiện với sự trợ giúp của bên thứ ba thông qua biện pháp hòa giải (qua trung gian hòa giải) hoặc trọng tài (qua hoạt động của Hội đồng trọng tài hoặc trọng tài viên) nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các bên.
Trách nhiệm của các bên: Ban quản trị Sàn được quyền tham gia hòa giải tranh chấp phát sinh giữa thành viên người bán với thành viên người mua trên website thương mại điện tử của mình.
Các bên tranh chấp phải có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết phát sinh. Đối với thành viên người bán, cần có văn bản, giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn. Đối với Ban quản trị sàn VNet sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến thành viên người bán hoặc người mua nếu như thành viên người mua hoặc người bán có liên quan đến tranh chấp yêu cầu.
Sau khi thành viên người bán và người mua giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị Sàn biết.

 

Chính sách bảo mật | Quy chế hoạt động | Quảng cáo Phản hồi | Trợ giúp

© 2003-2019 |