HTX DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐỒNG TIẾN, XÃ Y TỊCH


   Thông tin

   Ngày tham gia:(8/12/2021)
   Tổng truy cập:(150,692)
   Sản phẩm: (0)
   Chào Bán: (1)
   Tìm mua: (0)
   Khuyến mại: (0)
   Tuyển dụng: (0)
   Mời thầu: (0)Thông tin giới thiệu

   HTX Dịch vụ và sản xuất Nông nghiệp Đồng Tiến, xã Y Tịch


Liên hệ

  • Loai hình doanh nghiệp: Hợp tác xã

  • Năm thành lập: 2021

  • Số tài khoản + Ngân hàng: Việt Nam

  • Mã số thuế: 4900854178

  • Người đại diện doanh nghiệp: Lương Hiệu Nghiêm

  • Địa chỉ liên hệ: Thôn Giáp Thượng 2, xã Y Tịch, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn - Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn - Vietnam

  • E-mail: htxchilang9@gmail.com

  • Phone: 0368463424

  • Fax:

Trang chủ | EMail | Đăng nhập | Đăng ký mới | Chính sách bảo mật | Quy chế hoạt động | Quảng cáo Phản hồi | Trợ giúp
Business Licensed Registration Number: 0101138702 - Date: 02/05/2001 – Place: HaNoi Department of Planning and Investment

© 2003-2024 |