CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẰNG HỮU

   Quan hệ đối ngoại (1)
   Tài chính - kế toán (1)
   Điện - Điện tử (1)
   Kỹ thuật (1)

   Thông tin

   Ngày tham gia:(10/17/2008)
   Tổng truy cập:(137,653)
   Sản phẩm: (0)
   Chào Bán: (0)
   Tìm mua: (0)
   Khuyến mại: (0)
   Tuyển dụng: (4)
   Mời thầu: (0)Danh mục Tuyển dụng
Các sản phẩm 1 - 4 .Trong tổng số: 4 Trang tiếp: 1
Cán bộ dự án (02)
Bình Thuận

Nhân viên phụ trách điện (02)
Bình Thuận


Nhân viên Tài chính - Kế toán (02)
Bình Thuận

Trợ lý Dự án (01)
Bình Thuận


Trang tiếp: 1
Trang chủ | EMail | Đăng nhập | Đăng ký mới | Chính sách bảo mật | Quy chế hoạt động | Quảng cáo Phản hồi | Trợ giúp
Business Licensed Registration Number: 0101138702 - Date: 02/05/2001 – Place: HaNoi Department of Planning and Investment

© 2003-2022 |